ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

www. angelday.com.ua

 
Розділ І. Визначення термінів
1. У цій Політиці конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) використовуються такі терміни:
1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація Сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину www. angelday.com.ua (далі – Сайт), які організовують обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.
1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної чи фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх розповсюдження без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.5. «Користувач сайту www. angelday.com.ua (далі - Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт для ознайомлення чи здійснення будь-яких дій на Сайті.
1.6. "Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
Розділ II. Загальні положення
1. Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збиранням, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.
2.  Дана Політика конфіденційності  є чинною виключно в рамках Cайту та не поширюється на web – сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.
3.  Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є користувач, без згоди Користувача або наявності іншої законної підстави.
4. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача ми отримуємо від Користувача при оформленні замовлення через корзину магазина, при оформленні замовлення за телефонами, які вказані на Сайті, і при реєстрації самим Користувачем (створення Особистого кабінету). У цих випадках або інших взаємодіях з нами, Сайт збирає як особисту інформацію, так і загальні дані. 
5. Персональні дані Користувача заповнюються Користувачем (при оформленні замовлення через корзину магазина або при реєстрації на сайті). Обов'язкова для надання послуги інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем свідомо, за власним бажанням і на його розсуд. Ми не вимагаємо реєстрації або надання такої інформації для перегляду нашого сайту і отримання доступу до його змісту.
6. Користувачі Сайту можуть переглядати сторінки сайту не повідомляючи про себе ніяких персональних даних. Однак, для надання послуг, пов'язаних з купівлею товарів, представлених в нашому інтернет-магазині, нам потрібні Ваші контактні дані для того, щоб ми могли зв'язатися з Вами, підтвердити замовлення і доставити Вам замовлений товар. Ваші персональні дані ми не передаємо третім особам і захищаємо їх конфіденційність.
7. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
8. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.
9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.
10. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання свого логіна і пароля, що дає доступ до його персональних даних, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональним і іншими даними Користувача. Власник Сайту та Адміністрація Сайту не несе відповідальність за збитки завдані таким доступом.
Ми рекомендуємо Користувачам захищати доступ до своїх даних в "Особистому кабінеті", використовуючи складні паролі які складаються з цифр і букв.
Розділ III. Доступ до персональних даних
1. Користуючись Сайтом або купуючи товар, що пропонується на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, Користувач підтверджує, що дає згоду Адміністрації Сайту на обробку персональних даних, а також, що є повнолітньою особою.
2.   З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Адміністрацією Сайту та Користувачем, Користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Адміністрації Сайту дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів)  персональних даних, власником яких він являється.
3. Користувач дає свою згоду Адміністрації Сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв'язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.
4.  З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно- правовими відносинами між Адміністрацією Сайту та Користувачем, Користувач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Адміністрації Сайту дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам при замовленні Користувачем товарів в на Сайті та у інших випадкіах, визначених законодавством України. Зокрема Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має права передавати персональні дані кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті, включаючи доставку товару.
5. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація Сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронну пошту, мережу Інтернет та інше.
6.  Сайт збирає дані для зв'язку з Користувачем, в тому числі подання відповідного повідомлення про надання послуги, інформування Користувача про наявність товару, підтвердження замовлення, доставки замовлених Користувачем товарів, для зв'язку кур'єрської служби з Користувачем, а також для обробки запитів і заявок від Користувача.
7.    Персональні дані, дозволені для обробки, збирання, накопичення, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:
-     ПІП Користувача;
-     місце проживання або реєстраціі Користувача;
-     номери засобів зв’язку (телефон, e- mail та ін.);
-     інформація про географічне розташування Користувача;
-     адреса доставки товару;
-.    інформація про банківські та інші фінансові операції;
-     будь-яка інша інформація, наприклад, стать, сімейний стан, дата та місце народження
 Користувача, яка вноситься або повідомляється Користувачем самостійно і на його розсуд.
Розділ IV. Цілі збору і обробки персональних даних
1. Персональну інформацію Користувача Сайт використовує з наступною метою:
1.1. ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом із Сайтом.
1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;
1.3. надання Користувачеві персоналізованих Сервісів;
1.4. зв'язку з Користувачем, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувача;
1.5. покращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробки нових Сервісів та послуг;
1.6. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються Сайтом, про рекламні акції, що проводяться Сайтом, відповіді на запити, а також виконання Сайтом своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);
1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
Розділ V. Категорії збираних даних
1.Категорії персональних даних, збір яких здійснює Сайт (самостійно або за посередництвом третіх осіб), включають: файли "cookie" та дані про використання ресурсів мереж.
2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати Сайт під час його використання. Якщо не вказано інше, Сайт використовує файли "cookie" (або інші засоби відстеження) для ідентифікації Користувачів та запам'ятовування встановлених ними глобальних параметрів налаштування виключно з метою надання послуги, яка потрібна Користувачеві.
3. Користувачі несуть відповідальність за персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Сайт, і підтверджують, що вони мають згоду третьої особи на розміщення даних на Сайті або надання даних Адміністрації Сайту.
Розділ VI. Способи і строки обробки та зберігання персональних даних
1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких Користувач надає доступ Адміністрації Сайту, зберігаються без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.
Розділ VII. Права споживача
1.  Користувач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Адміністрацією Сайту має право:
2   Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Адміністрації Сайту та Власника Сайту;
3. дізнатися, чи були збережені їх особисті дані;
4. звертатися до Адміністрації Сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;
5.  отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;
6.  на доступ до своїх персональних даних;
7.  отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;
8. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;
9. видалити, оновити, доповнити або виправити свої персональні дані;
10.  знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
11.  на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
12.  пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
13.  на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
14.  звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
15.  застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
16.  вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
17.  пред’являти вмотивовану вимогу Адміністрації Сайту із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
18.  відкликати згоду на обробку персональних даних;
19. перетворити персональні дані на формат, що забезпечує анонімність;
20. виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.
21. Відповідні запити слід надсилати Адміністрації Сайту на адресу, вказану в контактних відомостях на Сайті.
Розділ VIII. Політика у відношенні Cookie-файлів
1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами Сайту з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного Користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які Сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його Сайтом.
2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збирання будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії Користувача з сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє поліпшити користувальницький досвід.
Розділ IX. Розкриття конфіденційної інформації та персональних даних
1. Адміністрація Сайту звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно персональних даних Користувача у випадку, якщо Користувач самостійно публічно розголошує персональні дані.
2. Ми не передаємо персональні дані Користувача третім особам окрім дій, направлених на задоволення потреб і інтересів Користувача, наприклад, виконання його замовлень, зроблених на Сайті, та інших випадках, визначених законодавством України.
3. Розкриття персональних даних Користувача проводиться при замовленні Користувачем товарів на Сайті. Зокрема Користувач погоджується з тим, що Сайт має права передавати персональні дані кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку товару.
4. Адміністрація Сайту має право поширювати персональні дані Користувача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних даний є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
5. При втраті або розголошення персональних даних Сайт інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
6. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, які ведуть до можливого звернення до суду через те, що Сайт або його послуги використовувалися неналежним чином.
7. Користувач поінформований про те, що Адміністрація Сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.
Розділ X. Безпека персональних даних
1. Сайт вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
2. Ця Політика конфіденційності поширюється лише на сайт www. angelday.com.ua. Якщо за посиланнями, розміщеними на Сайті, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Сайт за його дії відповідальність не несе.
Розділ XI. Знищення та видалення персональних даних
1.     Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Адміністрації Сайту підлягають видаленню або знищенню у разі:
-       припинення правовідносин між Користувачем та Сайтом;
-       видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;
-       набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
Розділ XII. Додаткові умови
1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача. У такому випадку, ми замінимо версію документа на сторінці "Політика конфіденційності та захисту персональних даних". Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Сайт захищає персональні дані своїх Користувачів.
2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити користуватися Сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація Сайту видалила його персональні дані.
4. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші персональні дані (зокрема, IP-адресу)
Розділ XIII. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції
1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в службу підтримки користувачів Сайту за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Я згоден (а) з умовами політики конфіденційності та дозволяю використовувати мої персональні дані на законних підставах..